2 lipca 2015

Samorząd lekarski krytykuje projekt nowej listy leków refundowanych

W kolejnym, piątym w tym roku, projekcie listy refundacyjnej nie znajdujemy żadnych istotnych zmian – alarmuje NRL. Zwraca uwagę, że lista zmian jest wyjątkowo krótka, a wprowadzone nowe substancje czynne, postaci farmaceutyczne substancji już refundowanych czy rozszerzenie listy wskazań objętych refundacją leków dotychczas refundowanych dotyczy wąskich grup pacjentów bądź bardzo specyficznych sytuacji klinicznych.

Dopisanie do listy leku zawierającego ikatybant, stosowanego w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym, jak samo ministerstwo przyznaje w swoim komunikacie, jest „kolejną opcją terapeutyczną”(trzecią).

Dodanie do wykazu adrenaliny w postaci ampułko-strzykawki z pewnością ułatwi pacjentom samodzielne podanie leku, ale na tym niestety zmiany się kończą.

NRL zwraca uwagę, że sformułowanie używane notorycznie w komunikatach MZ „nowe produkty”, choć poprawne z punktu widzenia terminologii ustawowej, może wprowadzać w błąd opinię publiczną, stwarzając pozór szerokiej refundacji nowości. Mogąc być błędnie odczytane – jako nowe leki zawierające nowe substancje czynne. W rzeczywistości w pod nazwą „nowy produkt” kryje się nowy kod EAN. Może to być lek zawierający nową substancję czynną, nowy odpowiednik (generyki), nowa postać farmaceutyczna, nowa dawka, nowa wielkość opakowania. Obecny projekt, mimo zapowiedzi: „Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 79 nowych produktów”, zawiera jedynie jeden lek zawierający nową substancją czynną,. liczba 79 oznacza 79 nowych kodów EAN.

W obszarze programów lekowych zwracają uwagę zmiany w programie lekowym „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”, w którym dodano kolejną substancję czynną – infliksimab, dla którego obniżono wartość jednego z kryteriów włączenia pacjentów do programu z PASI >18 do PASI >10. Należy zadać w tym momencie pytanie, dlaczego nie obniżono tego kryterium w przypadku pozostałych trzech leków biologicznych znajdujących się w tym programie, a uczyniono to wyłącznie w przypadku nowo dopisanego infliksimabu. Niezrozumiała dla lekarzy jest również sytuacja, w której spośród trzech obecnych na wykazach leków zawierających infliksimab tylko jeden z nich uzyskał refundację w tym programie.

NRL pozytywnie ustosunkowuje się do wprowadzenia do refundacji nowych opcji terapeutycznych leczenia czerniaka skóry z mutacją BRAF V600 oraz przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową w postaci nowych programów lekowych. W związku z ze powiększaniem się listy programów lekowych i liczby produktów leczniczych w nich zawartych, NRL postuluje ujednolicenie opisów programów lekowych i ich nazewnictwa, co ułatwiłoby świadczeniodawcom realizację tych programów.

egw

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie