9 maja 2022

Zapraszamy na VI MSS. „Nie możemy zaspać” – rozmowa z prof. Andrzejem Wojtowiczem

Prof. Andrzej Wojtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM, podczas MSS poprowadzi sesję poświęconą właśnie chirurgii stomatologicznej.

Jakie tematy zostaną poruszone w prowadzonym przez pana bloku?

W tej sesji prelegentami będą wykładowcy związani z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej WUM, którego mam zaszczyt i przyjemność być kierownikiem od 25 lat. Dr Wojciech Popowski przedstawi standardy diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku torbieli zębopochodnych. Chodzi tu w szczególności o wykorzystanie materiałów kościozastępczych, w tym ksenogenicznych. Prof. Kornel Krasny opowie natomiast o możliwościach regeneracyjnych kości w oparciu o zastosowanie bloków allogenicznych. Doc. Maciej Czerniuk wskaże istotne konsekwencje chorób przyzębia i problemy z tymi chorobami związane, a także omówi diagnostykę, profilaktykę i nowoczesne metody leczenia w kontekście chorób ogólnoustrojowych. Choroby przyzębia są bowiem często wywoływane przez bakterie patogenne, które mogą się przedostać do krwi i zasiedlać odległe miejsca. Wreszcie poruszymy zagadnienia związane z implantoprotetyką, która opiera się na niezwykłym rozwoju technologicznym. W ciągu ostatnich 20 lat doszło do fundamentalnych zmian w tej dziedzinie i postęp obserwujemy nadal. A nawet akcelerację postępu. Będę chciał uczestnikom spotkań stomatologicznych przekazać wiedzę związaną z, nazwijmy to, codziennym leczeniem implantoprotetycznym na bazie implantów śródkostnych. Dr Rafał Wojda omówi natomiast działanie i zastosowanie urządzenia T-scan jako metody cyfrowego ustalania zwarcia.

Wspomniał pan o materiałach ksenogenicznych. To ciekawe zagadnienie, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, jak głośno było w ostatnim roku o udanych próbach przeszczepień organów pochodzących od modyfikowanych genetycznie świń. Czy w przypadku materiałów dentystycznych taka modyfikacja też jest potrzebna, by „oszukać” układ immunologiczny biorcy?

Ksenogeniczne materiały kościozastępcze mogą być autogenne, czyli pochodzące od danego pacjenta. Wycina się wówczas fragment kości i wszczepia w innym miejscu. I to jest tak zwanym złotym standardem. Ale są też oczywiście materiały allogeniczne. Chociażby pobierane z banku tkanek, które pochodzą od martwych dawców. Mogą też pochodzić od różnych zwierząt: konia, świni, krowy. Od kilku lat prowadzimy badania z zastosowaniem procesowanej chityny pozyskiwanej ze skorupiaków. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że materiały allogeniczne są pozbawione elementów immunogennych. Wykorzystanie tkanek zwierząt modyfikowanych genetycznie wymaga badań, bezpieczeństwa immunologicznego GVHr i w stomatologii pozostaje w sferze przyszłości.

Przez ponad dwa lata doskonalenie zawodowe siłą rzeczy odbywało się przede wszystkim w formie zdalnej. Tegoroczne Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne są okazją do nadrobienia pewnych zaległości…

Oczywiście, umożliwiają bezpośredni kontakt. Rozmowy z młodymi lekarzami i poznanie ich perspektywy. Rozmowy z lekarzami o długoletnim stażu i zapoznanie się z ich doświadczeniami. To forum wymiany opinii, co szczególnie cenne – opinii interdyscyplinarnych. Ranga MSS jest jednak niezwykła nie tylko dlatego. Przypominam sobie spotkania, które organizowała przez wiele lat prof. Teresa Bachanek, czyli Konferencje Okrągłego Stołu w Nałęczowie. Były błogosławieństwem dla całego naszego środowiska zawodowego. Uczestniczyła w nich kadra naukowa uniwersytetów, rzesza studentów i lekarzy pracujących „w terenie”. Konferencja Okrągłego Stołu w Nałęczowie powraca w tym roku. Ale teraz MMS będzie też dużym forum do dyskusji środowiska lekarzy dentystów. Takie konferencje wyznaczają kierunek zmian funkcjonowania środowiska lekarzy dentystów w Polsce. Bo nie chcielibyśmy, aby nasz zawód „spał”, żeby doszło do obniżenia statusu lekarza dentysty. Widzimy rozwiązania systemowe, które wymagają zmian. Widzimy kolosalny związek chorób stomatologicznych z chorobami ogólnymi. Dlatego nasz głos jest niezwykle istotny nie tylko dla zdrowia jamy ustnej, ale dla ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Wierzę, że spotkania organizowane przez OIL w Warszawie będą z każdym kolejnym rokiem jeszcze bardziej zyskiwać na znaczeniu. <

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie