12 maja 2022

Apel ORL w Warszawie ws. wyceny świadczeń w publicznej opiece stomatologicznej

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, w ślad za podjętymi dotychczas przez Naczelną Radę Lekarską działaniami w zakresie natychmiastowego rozpoczęcia prac nad implementacją wycen świadczeń stomatologicznych sporządzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do zarządzeń prezesa NFZ i w konsekwencji – do zawieranych umów z placówkami stomatologicznymi, apeluje do ministra zdrowia o podjęcie niezbędnych w tym zakresie działań i zwrócenie uwagi na realne problemy z jakimi zmaga się publiczna opieka stomatologiczna.

Szczególnie istotnym zagadnieniem jest wycena świadczeń chirurgicznych. Prace związane z rozwiązaniem tego problemu trwają już około 12 miesięcy, a ich dotychczasowe rezultaty w przeważającej większości budzą niepokój. Przykładem może być chociażby wycena zabiegu ekstrakcji zęba jednokorzeniowego (32 zł – 36 zł), czy też stomatologicznej konsultacji specjalistycznej (22 zł – 25 zł). Zaproponowana wycena nie tylko podważa faktyczną wartość świadczeń lekarskich, ale przede wszystkim nie stanowi godnego i sprawiedliwego wynagrodzenia za udzielone świadczenia, gdyż nie pokrywa nawet pozapłacowych kosztów ich udzielenia. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów apeluje o pilne wprowadzenie koniecznych zmian w tym zakresie. Na uwagę zasługuje również nieadekwatna wycena świadczeń stomatologii zachowawczej i ortodoncji.

Niezależnie od powyższego, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca uwagę, że wymienione problemy z jakimi zmaga się publiczna opieka stomatologiczna w Polsce, dodatkowo potęguje wojna w Ukrainie i umożliwienie uchodźcom z tego kraju korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. W tym kontekście sprawne funkcjonowanie publicznej opieki stomatologicznej powinno mieć znaczenie priorytetowe.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wnioskuje o niezwłocznie podjęcie działań, które wpłyną na poprawę sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie