13 maja 2022

Łukasz Jankowski prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Delegaci z całej Polski zdecydowali, że nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, który kandydował z programem pod hasłem „Samorząd przyszłości”. Łukasz Jankowski wygrał z prezesem minionej kadencji NRL Andrzejem Matyją stosunkiem głosów 252 do 192.

Dziś, drugiego dnia 15. Krajowego Zjazdu Lekarzy, odbywają się wybory. Wczoraj miała miejsce część sprawozdawcza. W prezentacji poprzedzającej głosowanie Łukasz Jankowski podkreślał, że konieczne jest wzmacnianie środowiska lekarskiego poprzez rozwój silnego i nowoczesnego, odpowiadającego potrzebom lekarzy samorządu zawodowego.

„Moim planem jest zbudowanie samorządu przyszłości. Sprawdzonym kluczem do tego, z którego korzystałem w OIL w Warszawie jest słuchanie, angażowanie i skuteczne działanie. Klucz ten pozwolił na osiągnięcie dwóch z trzech celów, które sobie założyłem – wsparcie dla członków samorządu i wpływ na opinię publiczną. Do osiągnięcia w pełni trzeciego celu, którym jest wpływ na decydentów w izbie okręgowej brakuje narzędzi. Stąd moja decyzja o kandydowaniu na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. W Naczelnej Izbie Lekarskiej widzę ogromny potencjał, który zamierzam efektywnie wykorzystać. Priorytetem w mojej koncepcji samorządu przyszłości jest wprowadzenie systemu no-fault i wzmocnienie pionu odpowiedzialności zawodowej, poprawa wizerunku lekarza i prestiżu zawodu oraz stworzenie wśród nas poczucia wspólnoty, poczucia pewności, że lekarz jest członkiem dobrze funkcjonującego samorządu, na który zawsze może liczyć. Dziękuję delegatom za zaufanie i zapraszam wszystkich lekarzy do współtworzenia samorządu przyszłości”.

Podczas zjazdu Zbigniew Kuzyszyn wybrany został Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Wybrano członków Naczelnej Rady Lekarskiej, w której reprezentantami OIL w Warszawie zostali: Jarosław Biliński, Paweł Doczekalski, Artur Drobniak, Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, Krzysztof Herman, Tomasz Imiela, Michał Matuszewski, Dariusz Paluszek, Andrzej Siarkiewicz. Wyłoniono zastępców NROZ, wśród których z OIL w Warszawie są Robert Adamowicz, Łukasz Szpinda, Jacek Bierca, Lech Żak, Ładysław Nekanda-Trepka, Anna Tarkowska oraz organy Naczelnej Izby Lekarskiej. W Naczelnym Sądzie Lekarskim członkami OIL w Warszawie są: Piotr Winciunas, Romuald Krajewski, Anna Dec, Jerzy Nosarzewski, Maciej Miarka, Wojciech Zelenay, Sylwia Miernik-Podleśko, Piotr Sobiech, Ewa Miękus-Pączek. Lekarze z OIL w Warszawie, którzy znaleźli się w Krajowej Komisji Wyborczej to: Jacek Sowiński, Mery Topolska-Kotulecka, Piotr Kuchta.

Z uwagi na objęcie funkcji prezesa NRL, Łukasz Jankowski zrzekł się mandatu prezesa ORL w Warszawie. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie na nadzwyczajnym posiedzeniu wybierze wiceprezesa, który będzie pełnił obowiązki prezesa.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie