7 czerwca 2022

Apel ORL w Warszawie do Ministra Zdrowia z 2 czerwca 2022 r.

W trosce o dzieci i młodzież borykające się z problemami psychicznymi oraz mając na uwadze aktualną sytuację w psychiatrii dzieci i młodzieży Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o wznowienie prac nad skróceniem szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinie dla pediatrów.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie umożliwienia lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży według skróconego programu ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji publicznej w październiku 2021 r. Jak czytamy w apelu, projekt zakładał umożliwienie realizowania specjalizacji w skróconym trybie uczestnikom minionego zeszłej wiosny postępowania kwalifikacyjnego. Założenie to nie zostało jednak spełnione.

Biorąc pod uwagę przewlekłość prac nad projektem oraz obecną kondycję systemu opieki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży ORL apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań umożliwiających rozpoczęcie specjalizacji według skróconej procedury już na jesieni. Poniżej zamieszamy Apel ORL w pełnym brzmieniu.


APEL

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 2 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie procedowania prac nad skróceniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty pediatrii

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o powrót do procedowania prac nad projektem jego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (projekt z 22.09.2021 r.) w zakresie umożliwienia lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży według skróconego programu.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca uwagę, że projekt wspomnianego rozporządzenia został przedstawiony do konsultacji społecznych w październiku ubiegłego roku i do dziś pozostaje w tym samym punkcie ścieżki legislacyjnej. O przewlekłości prac nad aktem prawnym świadczy fakt, że zakładał umożliwienie realizowania specjalizacji w trybie skróconym osobom uczestniczącym w minionym, wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym. W związku z tym, mając na uwadze aktualną sytuację pacjentów (m.in. liczbę prób samobójczych wśród najmłodszych pacjentów) oraz lekarzy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży apelujemy o podjęcie działań w terminie umożliwiającym rozpoczęcie specjalizacji w nowym trybie już od najbliższej, jesiennej rekrutacji.


Dokument do pobrania:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie