14 czerwca 2022

Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie z 10 czerwca 2022 r.

STANOWISKO

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 10 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie nałożenia na lekarzy obowiązku wprowadzania do Systemu Informacji Medycznej informacji o ciąży pacjentki

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyraża zaniepokojenie nakładaniem na pracowników ochrony zdrowia obowiązku wprowadzania do Systemu Informacji Medycznej informacji o ciąży leczonej osoby.

Fakt zajścia w ciążę jest intymną, prywatną sprawą każdej kobiety – obligatoryjne wprowadzanie do dostępnych osobom postronnym systemów tej informacji może godzić w prawa kobiet. Z medycznego punktu widzenia przydatność umieszczenia informacji w Systemie Informacji Medycznej wydaje się znikoma, gdyż kobiety w wieku prokreacyjnym należy tak czy inaczej diagnozować i leczyć z uwzględnieniem możliwości obecnej ciąży (aż do jej wykluczenia).

Ponadto należy zauważyć, że postępujące rozszerzanie obowiązku raportowania do Systemu Informacji Medycznej coraz większej ilości danych będzie prowadzić do dalszego obciążania pracą administracyjną lekarzy, co odbywa się kosztem czasu poświęconego pacjentom.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie