22 lipca 2022

Apel Prezydium ORL w Warszawie do Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań celem określenia w drodze rozporządzenia wzoru karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych i wzoru orzeczenia lekarskiego.

Do wydania rozporządzenia zobowiązuje ministra Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 10 ust. 2 pkt. 4)Akt prawny wszedł w życie w 2009 roku, mimo to stosownego aktu wykonawczego brak do dziś.

„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, które określało wzory powyższych dokumentów, utraciło moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2012 r. Od tego czasu brak umocowanego w przepisach wzoru karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wzoru orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy.

Istniejący stan prawny sprzyja nadużyciom takim jak fałszowanie dokumentów. Z doniesień medialnych wiemy, że rynek fałszywych orzeczeń lekarskich tego typu jest znaczący i jednocześnie trudny do zweryfikowania – niektóre szacunki mówią nawet o odsetku uzyskanych tym sposobem dokumentów sięgającym 50 proc. wszystkich orzeczeń pozostających w użyciu. Dopuszczenie do pracy z żywnością osób posiadających niezweryfikowane właściwymi badaniami bakteriologicznymi orzeczenie stwarza zagrożenie epidemiczne dla społeczeństwa. Jest to ryzyko, którego nie możemy zaakceptować.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, że istnieje scentralizowany system informatyczny dla państwowego sytemu ochrony zdrowia, trudno znaleźć uzasadnienie, dlaczego orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych nie jest z nim powiązane, a karta badań nie ma charakteru dokumentu posiadającego indywidualny numer identyfikacyjny.

Warto także zwrócić uwagę, że brak stosownego aktu wykonawczego w omawianej sprawie stoi w sprzeczności z art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiącym o organach upoważnionych do wydawania rozporządzeń” – czytamy w apelu.

Poniżej publikujemy całość dokumentu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie