20 lipca 2015

Unijne konkursy w sektorze ochrony zdrowia

W poniedziałek, 20 lipca br., w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) w sektorze ochrony zdrowia. Gospodarzami spotkania byli minister Marian Zembala oraz podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki. Ustalenia poczynione podczas tego spotkania stanowić będą podstawę uruchomiania środków unijnych na zadania w zakresie ochrony zdrowia. Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną w najbliższych dniach. Do wydania jest 12 mld zł.

Członkami komitetu zostali m.in. przedstawiciele resortów, Narodowego Funduszu Zdrowia, władz regionalnych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także organizacji pozarządowych i działających w ochronie zdrowia związków zawodowych.

 Minister zdrowia podkreślił, że w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Polska wyda ok. 12 mld zł na realizację inwestycji w obszarze ochrony zdrowia, współfinansowanych z funduszy europejskich. To blisko trzykrotnie więcej, niż w latach 2007-2013 – wówczas było to 4,5 mld zł. Dodał, że dokument określający strategię wydatkowania tych środków, czyli „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-20”, został wysoko oceniony przez Brukselę.

Wiceminister Waldemar Sługocki wyjaśnił, że środki unijne na ochronę zdrowia będą pochodziły zarówno z programów centralnych, czyli z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Infrastruktura i Środowisko, ale także z Regionalnych Programów Operacyjnych. Podkreślał, że komplementarność tych programów jest niezwykle ważna. Zaznaczył także, że Komisja Europejska decydować będzie o kryteriach i trybie przyjmowania wniosków.

Dyrektor departamentu funduszy europejskich w resorcie zdrowia Michał Kępowicz poinformował, że nowo powołany komitet będzie działać do 2022 r. i w tym czasie będzie oceniać projekty dotyczące ochrony zdrowia przygotowywane na poziomie ministerstw i regionów. „Będzie oceniał, czy są one faktycznie warte wsparcia, czy wpisują się w rzeczywistą mapę potrzeb” – powiedział.

Jak informuje resort zdrowia na swoich stronach, środki unijne będą przeznaczone na inwestycje służące przekształceniu polskiej ochrony zdrowia w system bardziej nowoczesny i efektywny, który będzie podążał ku wszelkim innowacjom, służącym poprawie jakości opieki nad pacjentem.

kj PAP 24_24

 

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie