16 listopada 2022

Podania o zmianę miejsca odbywania stażu – do 2 grudnia

Do 2 grudnia 2022 r. istnieje możliwość składania podań o zmianę miejsca odbywania stażu podyplomowego. Podania będą rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium ORL z uwzględnieniem kryteriów średniej (zgodnie z uchwałą nr 15/R-IX/22 ORL w Warszawie z 20.04.2022).

W podaniu o zmianę miejsca odbywania stażu należy wskazać jeden konkretny podmiot, do którego chcą Państwo być przeniesieni, lub wskazać, że chcą Państwo być przeniesieni do któregokolwiek ze szpitali w Warszawie i bliskich okolicach. Podania można dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Lekarza OIL w Warszawie (ul. Puławska 18, stanowisko nr 1 lub 2) lub przesłać na adres mailowy: staz@oilwaw.org.pl

Przeniesienie miejsca odbywania stażu możne zostać dokonane po ukończeniu stażu cząstkowego, wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, który przysługuje lekarzowi stażyście. Może to nastąpić od pierwszego dnia miesiąca.

Wolne miejsca stażowe do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 stycznia 2023 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie