2 stycznia 2023

Stanowisko Prezydium ORL w Warszawie w sprawie ostatnich wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i Adama Niedzielskiego

STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 6 GRUDNIA 2022 ROKU

w sprawie ostatnich wypowiedzi prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego

 i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie stanowczo sprzeciwia się insynuacjom dotyczącym tego, by działania lekarzy motywowane były „przesadną pogonią za pieniędzmi”.  Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia powinna się opierać na dogłębnych analizach, a nie wypowiedziach generalizujących, obraźliwych dla środowiska i możliwych do poparcia jedynie tzw. dowodami anegdotycznymi. Od odpowiedzialnego rządu oczekujemy w szczególności wzięcia na siebie ciężaru organizacji publicznego sektora opieki zdrowotnej i dostrzeżenia swojej kluczowej roli zarządczej w tym systemie. Pozwoli to zidentyfikować realne problemy ochrony zdrowia, ocenić skuteczność proponowanych rozwiązań, w końcu wypracować adekwatne reformy. Jakkolwiek formułowane przy okazji kampanii wyborczej „zarzuty” są stałe od lat i przewidywalne, nadal nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością, zwłaszcza w odniesieniu do zarobków znaczącej większości lekarzy.

Ufamy, że w polityce kierują się Panowie powołaniem i wartościami, a nie plotkami, dlatego zwracamy także uwagę na występujący w Polsce jeden z najniższych współczynników liczby lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wśród krajów z grupy OECD. Jednocześnie wzrost rekrutacji na studia medyczne, sam w sobie nie zniweluje niedostatku specjalistów w podmiotach publicznych, dopóki występować będą tak znaczne dysproporcje w warunkach pracy pomiędzy placówkami publicznymi i prywatnymi oraz niedostosowanie liczby rezydentur do większej liczby absolwentów. Stanowi to realny problem i nie dostrzegamy możliwości dalszego uchylania się od odpowiedzialnego zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie i dokonania kierunkowych zmian przez rząd.

Ponadto, w przypadku wspomnianych przez Panów ograniczeń miejsc pracy do jednego (etatu), niemożliwe byłoby zapewnienie ciągłości pracy wielu komórek organizacyjnych, przychodni a co za tym idzie zapewnienie minimalnego bezpieczeństwa w zakresie zdrowia znacznej części społeczeństwa. Sytuacja w niektórych miejscach była na tyle zła, że jeden z senatorów dyżurował w oddziale, będąc nawet na bezpłatnym urlopie, umożliwiając podtrzymanie ciągłości funkcjonowania swojego oddziału.

Mając na względzie powyższe, wzywamy do rzeczowego potraktowania sytuacji w ochronie zdrowia i zaprzestania oczerniania grup zawodowych, dzięki którym system wciąż funkcjonuje. Wyrażamy sprzeciw i nie zgadzamy się na epatowanie w kampanii wyborczej populistycznymi hasłami dotyczącymi sektora opieki zdrowotnej – ochrona najwyższych konstytucyjnych dóbr prawnych obywateli (w szczególności prawa do ochrony zdrowia i życia) wymaga odpowiedzialności i dialogu.


Dokument do pobrania:

Stanowisko ORL w Warszawie z 6 grudnia w sprawie ostatnich wypowiedzi prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

 

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie