13 grudnia 2022

Zapisy na spotkanie wigilijne dla młodych lekarzy i lekarzy dentystów (formularz na dole strony)

Na spotkanie wigilijne zapraszamy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, członków OIL w Warszawie, będących na początku swojej drogi zawodowej, zainteresowanych wsparciem izby lekarskiej, możliwościami, jakie daje samorząd, chcących aktywnie włączać się w jego działania oraz wymienić się doświadczeniami.

Przedświąteczne spotkanie zaplanowane na 17 grudnia o godz. 20.00 w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie, będzie okazją do zapoznania się z działaniami samorządu na rzecz młodych lekarzy i lekarzy dentystów, zgłoszenia pomysłów, inicjatyw, poruszenia problemów związanych z kwestiami zawodowymi, systemowymi, kształceniem czy doskonaleniem zawodowym.

Organizatorem spotkania jest Komisja Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. „Zachęcamy młodych lekarzy i lekarzy dentystów do współtworzenia samorządu. Mam nadzieję, że to spotkanie wigilijne będzie dla wielu dobrym początkiem” – powiedział członek komisji Paweł Doczekalski, organizator wydarzenia.

By wziąć udział w spotkaniu, wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział dla uczestników jest bezpłatny. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: g.marcisz@oilwaw.org.pl lub telefoniczny: 22 54 28 390.

 

 Formularz zgłoszeniowy

 

Imię:

Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Dzieńkowski, adres e-mail: iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie można wziąć udziału w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie