3 lutego 2023

Bezpieczeństwo leczenia – samorząd o projekcie ustawy

– Kompleksowy system no-fault jest korzystny dla pacjenta. To przecież mechanizm jak najszybszego przekazania pacjentowi rekompensaty za szkodę, a przy tym ma zmniejszać ryzyko powtarzania się tych samych błędów – uważa Piotr Pawliszak. Prezes ORL w Warszawie wziął udział w konferencji prasowej orgaznizowanej przez NIL, poświęconej stosunkowi samorządu lekarskiego do projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie leczenia.

Piotr Pawliszak przewodniczy pracom zespołu w NIL tworzącego niezależnie od rządu projekt analogicznej ustawy ale koncentrującej się na idei systemu komplementarnych rozwiązań. Podczas konferencji opisał trzy filary będące podstawą bezpieczeństwa leczenia oraz wskazał rodzaje zdarzeń w ochronie zdrowia i rekomendowane ścieżki dla pacjentów oraz organizatorów ochrony zdrowia.

Podkreślał istnienie problemów systemowych zwiększających ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych i zdarzeń medycznych. Przedstawił również osie czasu dla różnych ścieżek, których cel to wypłata świadczenia/odszkodowania. – Powinniśmy walczyć z błędnym skojarzeniem, że zdarzenie niepożądane zawsze równa się błędowi ludzkiemu. To jest efekt pewnego łańcucha zdarzeń, zależności, w którym coś poszło nie tak. Głównym celem powinno być naprawianie szkód oraz wyciąganie wniosków, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości – mówił Piotr Pawliszak. Przytoczył szereg wyników badań i statystyk. – 80% pacjentów uważa, że doznanie zdarzenia niepożądanego w szpitalu jest prawdopodobne. Wiemy też, że nikt na świecie nie poradził sobie z eliminacją zdarzeń niepożądanych i dotyczą one ok. 10% hospitalizacji. Jednocześnie wg. Komitetu Ergonomii PAN – do nawet 90% zdarzeń niepożądanych dochodzi w wyniku błędnego planowania, złej organizacji lub wad trybu świadczenia usług medycznych. A zatem to systemy należy korygować – stwierdził.

W briefingu zorganizowanym w siedzibie NIL wzięli też udział: wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor oraz przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Sebastian Goncerz.

Więcej o samej konferencji: https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art37874051-system-no-fault-nie-oznacza-bezkarnosci-lekarza

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie