12 sierpnia 2015

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z Certyfikatem ISO

W dniu 12 sierpnia 2015 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, podczas posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2008. Certyfikat wręczył przedstawiciel międzynarodowej jednostki certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Pan Piotr Popławski – TQR & CER LT Manager.

FOTORELACJA

 

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem wysokiego standardu świadczonych usług oraz realizację przyjętej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza polityki jakości. W ogłoszonej w dniu 12 września 2014 r. polityce jakości jako cel nadrzędny Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza przyjęła wypełnianie zadań publicznych zgodnie z wymaganiami prawa oraz organizowanie i ulepszanie warunków wpływających na profesjonalną i przyjazną obsługę lekarzy i lekarzy dentystów. Dla zapewnienia skutecznej realizacji polityki jakości Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyznaczył następujące cele:

  • 1. Rozwój innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technicznych, szczególnie w zakresie nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych, mających wpływ na łatwość dostępu do świadczonych usług.
  • 2. Zapewnianie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej Izby, a także doskonalenie komunikacji między lekarzami a Izbą.
  • 3.  Zapewnianie profesjonalnej, ciągle doskonalącej się kadry pracowniczej, która rzetelnie realizuje powierzone zadania, stosując zasady etyki zawodowej.
  • 4. Efektywne, transparentne zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi oraz mieniem Izby.

Jako narzędzie realizacji postawionych celów Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zadeklarował stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

Decyzja o wdrożeniu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza systemu zarządzania jakością została podjęta już w grudniu 2013 r. wraz z wyborem na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzeja Sawoniego. Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w czerwcu 2014 r. wraz z powołaniem Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Zespołu ds. wdrożenia SZJ. W pracach wdrożeniowych zaangażowani byli wszyscy pracownicy Izby, których praca zaowocowała przyznaniem Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza pierwszego certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001:2008. Certyfikat ważny jest przez okres 3 lat.

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

Agnieszka Jasińska

ISOOSTATNIA AKTUALIZACJA 13 SIERPNIA 2015 R.; KJ

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie