15 czerwca 2023

Izba będzie współpracować z CMKP ws. szkolenia kadr medycznych

Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona dotyczyć wybranych zagadnień związanych ze szkoleniem kadr medycznych oraz rozwojem i podnoszeniem jakości szkolenia podyplomowego w Polsce.

 

 

– Współpraca badawczo-rozwojowa z CMKP jest naturalnym krokiem dla samorządu lekarzy. Chcemy jako izba lekarska mieć dostęp do jak najszerszego spektrum wiedzy, danych ilościowych i jakościowych o warunkach wykonywania zawodu (także dotyczących konkretnie kształcenia specjalizacyjnego), by móc w jak najlepszy sposób ukierunkowywać nasze wspólne działania na rzecz ich poprawy i wypracowywania właściwych standardów. Jednocześnie jednym z podstawowych zadań, a także oczekiwań lekarzy wobec ich samorządu jest zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego o wysokiej jakości i dostępności – jestem przekonany, że CMKP będzie idealnym partnerem dla projektów edukacyjnych – powiedział Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Zakres umowy

  • organizowanie i przeprowadzanie wspólnych badań ankietowych wśród lekarzy (w szczególności lekarzy rezydentów) w zakresie szkolenia specjalizacyjnego i miejsc jego realizowania;
  • możliwość prowadzenia przez ekspertów stron porozumienia konsultacji i wykładów z zakresu ustawowych zadań samorządu lekarskiego, w szczególności odpowiedzialności zawodowej oraz wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej z wykorzystaniem infrastruktury CMKP;
  • współorganizowanie konferencji w ramach ustawicznego szkolenia podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów oraz edukacji w tym zakresie;
  • możliwość nieodpłatnego udziału ekspertów stron porozumienia lub reprezentantów ich organów (np. w formie stoisk) podczas konferencji CMKP i OIL w Warszawie;
  • wymianę danych statystycznych dotyczących liczby lekarzy specjalistów lub będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny;
  • wymianę informacji dotyczących problemów z realizacją szkoleń specjalizacyjnych;
  • wspólne określanie kierunków i organizowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych związanych z warunkami wykonywania zawodu lekarza, realizacji programów szkolenia specjalizacyjnego i funkcjonowaniem lekarzy w społeczeństwie.

W tym roku przypada 70-lecie kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. Zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości kształcenia podyplomowego, dlatego chcemy, we współpracy z Okręgową Radą Lekarską rozwijać ofertę kursów realizowanych w ramach szkoleń specjalizacyjnych – mówi prof. Ryszard Gellert. – Teraz w Polsce szkoli się 27 tys. specjalizantów. CMKP odpowiada za akredytowanie, a później monitorowanie jakości kształcenia w placówkach szkolących specjalistów. Bardzo dbamy o to, by jednostki, które szkolą, utrzymywały najwyższy poziom – dodał dyrektor CMKP.

 

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie