7 lipca 2023

OIL w Warszawie będzie współpracować z Uniwersytetem Młodzieżowym

Opiniowanie przez izbę programów nauczania a także opracowywanie wspólnych kierunków studiów – to jedne z najważniejszych zamierzeń zawartych w porozumieniu, jakie OIL w Warszawie podpisała z Uniwersytetem Młodzieżowym.

Dydaktyka i gospodarka

Dokument podpisano 5 lipca, a sygnatariuszami byli: prezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak oraz rektor i prezes Uniwersytetu Młodzieżowego Małgorzata Wirtek. Uniwersytet Młodzieżowy w swoich działaniach stara się integrować środowisko naukowobadawcze i dydaktyczne z otoczeniem gospodarczym. Przystępując do porozumienia zobowiązujemy się wspierać i współpracować ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, których rola obecnie dynamicznie zmienia się wraz z uwarunkowaniami społeczno- ekonomicznymi.

Wspólne projekty

Porozumienie zawiera wstępną listę aktywności, których dotyczyć będzie współpraca pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, a Uniwersytetem Młodzieżowym, wśród nich m.in:

 • opiniowanie projektów programów studiów i uzyskiwane przez absolwentów efekty kształcenia na proponowanych przez Uniwersytet Młodzieżowy kierunkach studiów;
 • formułowanie zaleceń dotyczących modyfikacji programów tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów UM w większym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki;
 • wymiana doświadczeń w metodyce nauczania;
 • współpraca nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz praktyków i specjalistów w celu prowadzenia wykładów, seminariów itp.;
 • opracowywanie wspólnych kierunków i programów studiów;
 • organizowanie warsztatów;
 • prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
 • wymiana informacji naukowo-technicznej;
 • koordynacja badań naukowych; wymianę rezultatów badań w uzgodnionej tematyce;
 • organizowanie wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów itp.;
 • organizację wizyt studyjnych.

– Porozumienie z Uniwersytetem Młodzieżowym wpisuje się w naszą wizję społecznej odpowiedzialności samorządu lekarskiego. Promowanie wiedzy z zakresu zdrowia jak również samego zawodu lekarza, wśród młodych ludzi jest kluczowe zarówno dla przyszłości ochrony zdrowia w Polsce, jak i dla obecnych i przyszłych pacjentów. Z dostępnych  publikacji wynika, że osoby z wyższym wykształceniem statystycznie żyją dłużej. Dlatego skuteczna edukacja młodzieży jest tak ważna dla samorządu lekarskiego. Wierzymy, że współpraca z Uniwersytetem Młodzieżowym zaprocentuje w późniejszym życiu absolwentów uczelni

– mówi Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

– Misją Uniwersytetu Młodzieżowego jest kształcenie młodzieży odpowiedzialnej społecznie zdolnej sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanej do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych o znacznej doniosłości. Zawarte Porozumienie z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry naukowo-dydaktycznej na kierunkach medycznych w tym poprzez rozwijanie jej działalności naukowo-badawczej na najwyższym poziomie. Zdiagnozowaliśmy wiele obszarów do współpracy na wielu polach również naukowo-badawczych, a to porozumienie to dopiero początek kooperacji- mówi Małgorzata Wirtek rektor Uniwersytetu Młodzieżowego. Mamy nadzieję, że już wkrótce w każdym polskim domu dziecko nie tylko będzie umiało udzielić pierwszej pomocy medycznej, ale i dzięki współpracy z tak prestiżowym partnerem, jakim jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, wiele młodych zdecyduje się w przyszłości wykonywać zawód lekarza – dodaje.

Uniwersytet Młodzieżowy skupia się na edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Dzięki niemu młodzież w wieku 13-18 otrzymuje pełną wiedzę akademicką dostosowaną do wieku.

Edukacja zdrowotna

Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z najlepszych sposobów na polepszenie kondycji ogółu społeczeństwa. Stanowi też jedno z ważnych zdań lekarzy i samorząd aktywnie się w jego realizację angażuje. Jak pisała niedawno na łamach naszego miesięcznika „Puls” wiceprezes ORL w Warszawie Olga Rostkowska: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zaplanowała cykl lekcji o zdrowiu, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży o zdrowym stylu życia. Chcemy mówić o jedzeniu, ruchu, śnie, wypoczynku i bardzo dużo o zdrowiu psychicznym.”

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie