21 września 2023

Program stypendialny ORL

Program stypendialny ORL w Warszawie dla lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami OIL w Warszawie został stworzony celem dofinansowania staży, kursów i warsztatów w zagranicznych ośrodkach.

Stypendia w kwocie do 5 tysięcy złotych przyznawane będą 2 razy do roku dla 5 lekarzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w danym postępowaniu.

Termin składania wniosków mija 30 września 2023 r.

 

Wniosek o przyznanie stypendium ORL wraz z poniższymi załącznikami kandydat składa drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mail: stypendia@oilwaw.org.pl

Prosimy o wypełnienie wniosku elektronicznie (wniosek w wersji edytowalnej do pobrania poniżej). 

Lista załączników:

  • dokument potwierdzający wynik z LEK/LDEK/PES,
  • lista publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata,
  • dokument potwierdzający odbyte staże lub kursy,
  • zgoda kierownika ośrodka szkolącego,
  • potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4 letnim,
  • oświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzony będzie staż, kurs lub szkolenie,
  • inne dokumenty (np. rekomendacje, publikacje, doniesienia zjazdowe, dyplomy uzyskania stopnia naukowego, dyplomy studiów podyplomowych) mogące uzasadniać aplikację,
  • zobowiązanie do zwrotu przyznanej kwoty stypendium w razie jego nieprawidłowego wykorzystania lub niezłożenia wymaganego sprawozdania.

 

Osoby, które uzyskały stypendium zobowiązane są do dostarczenia ww. oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium bezpośrednio do Sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (22) 54 28 390

 

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie