21 września 2023

Lekarzu stażysto, wybierz swojego Mentora!

Tytuł „Mentor” przyznawany jest lekarzom i lekarzom dentystom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, szczególnie zasłużonym dla środowiska na polu kształcenia podyplomowego.

Tytuł powstał z inicjatywy Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w celu uhonorowania lekarzy i lekarzy dentystów, którzy bezinteresownie przekazują swoją wiedzę i pasję, stając się wzorem dla młodszych kolegów oraz kultywują zasady zawarte w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Przyznaje go Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie na wniosek Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, za wybitne zasługi w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia, a w szczególności za życzliwe podejście do młodych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

Zgłoszenia może dokonać każdy członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie będący w trakcie odbywania stażu podyplomowego, zwany dalej stażystą. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy opublikowany na stronie OIL w Warszawie lub w formie papierowej (wzór formularza zgłoszeniowego do pobrania na dole strony)  do dnia 15 października 2023 r. W razie pytań prosimy o kontakt:

Gabriela Marcisz (e-mail: g.marcisz@oilwaw.org.pl, tel.: 22 54-28-390).

Nagrodą za otrzymany tytuł jest okolicznościowa statuetka, gratyfikacja finansowa oraz przygotowanie plakatu z wizerunkiem zwycięzcy w danej kategorii. Wśród zgłaszających zostanie rozlosowana nagroda finansowa na dofinansowanie kursu, konferencji lub zakupu literatury medycznej.

 

Zgłoszenie kandydatury do tytułu „Mentor”

(1 formularz = 1 kandydat)

 

w Kategorii (proszę wybrać właściwą):
dla
Imię:
Nazwisko:
Miejsce pracy:

Proszę dokonać oceny kandydata w następujących dyscyplinach (wskazać ocenę):

– merytoryczność kandydata:

 

– ilość czasu poświęconego stażyście:

 

– zdolność przekazywania wiedzy w jasny i zrozumiały sposób:

 

– życzliwe podejście do młodszych lekarzy i lekarzy dentystów:

 

– umiejętność zainteresowania swoją dziedziną medycyny.

 

Zwiększ szansę na wygraną swojego Mentora. Uzasadnij wybór (pole obowiązkowe):

Dane osoby zgłaszającej:

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach związanych z organizacją wydarzenia.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

Załączniki do pobrania:

Uchwała nr 175/R-IX/23 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 6 września 2023 roku w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Mentor”

Regulamin

Zgłoszenie kandydatury do tytułu „Mentor”

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie