23 października 2023

Dentystyczny przegląd prasy

Poprawa warunków pracy na wydziałach lekarsko-dentystycznych będzie stanowiła ważny filar działań Rady ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia, o czym poinformował przewodniczący Rady, wiceprezes NRL Paweł Barucha. Wśród założeń wymienia się między innymi skupienie na przywróceniu prestiżu uczelniom medycznym, dążenie do nobilitacji ich pracowników, a także podejmuje się dyskusję o wynagrodzeniach. Podkreśla się podwójną rolę lekarza dentysty, który pełni funkcję wykładowcy – jako specjalisty oraz jako dydaktyka – co zauważa także Małgorzata Zadorożna, dyrektorka Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

— Więcej w infodent24.pl: Marne pieniądze w uczelniach medycznych. Kto będzie uczył lekarzy dentystów?

 

Stworzone przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacje dotyczące rozbudowy wachlarza świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia endodontycznego przedstawiono Ministerstwu Zdrowia oraz NFZ. Proponowane rozwiązanie zakłada możliwość realizacji części świadczeń wyłącznie przez lekarzy dentystów w trakcie lub ze specjalizacją ze stomatologii zachowawczej z endodoncją, co wymagałoby zmiany zasad kontraktowania. Głos w sprawie zabrała Rada ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia.

— Więcej w infodent24.pl: Stomatologia zachowawcza z endodoncją poza wykazem świadczeń ogólnostomatologicznych? Jest taki wniosek

 

Wzrost kosztów realizacji świadczeń o 1,3 mld złotych to jedna ze zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia przestawiona w Zarządzeniu nr 147/2023/DEF Prezesa NFZ z dnia 12 października 2023 r. Zwiększone nakłady na stomatologię będą dotyczyć trzech województw, w tym w sposób szczególny województwa małopolskiego – o 3,25 procenta więcej na stomatologię przeznaczy Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie.

— Więcej w infodent24.pl: Kolejne pieniądze na stomatologię. Jest zarządzenie Prezesa NFZ

 

Dwa mandaty poselskie otrzymali lekarze dentyści, jak wynika z danych ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Zarówno Rafał Komarewicz, jak i ubiegający się reelekcję Radosław Lubczyk kandydowali z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga.

— Więcej w dentonet.pl: Dwóch dentystów zasiądzie w Sejmie nowej kadencji

 

Przegląd prasy przygotowała lek. Anna Prawdzik

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie