2 września 2015

MZ: w październiku szpitale otrzymają dodatkowe środki dla pielęgniarek

Resort zdrowia zapewnia, że jeszcze w październiku świadczeniodawcy będą mogli otrzymać dodatkowe środki na świadczenia pielęgniarskie, w wysokości należnej od 1 września br. Zdaniem pielęgniarek wzrost wynagrodzeń proponowany przez resort jest zbyt niski.

Pielęgniarki domagają się 1500 zł podwyżki. Ministerstwo zdrowia proponuje 600 zł brutto w ratach po 300 zł od 1 września br. i od stycznia 2017 r. oraz stopniowe osiągnięcie łącznej docelowej kwoty podwyżki (1500 zł) do 2020 r.

W ubiegłym tygodniu prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk wystosowała pismo do ministra zdrowia, w którym poinformowała, że samorząd nie zaakceptował projektu porozumienia przesłanego przez MZ, oceniając, że proponowany wzrost wynagrodzeń w tym roku jest za niski w stosunku do oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych. Jednocześnie – ze względu na sytuację ekonomiczną pielęgniarek i położnych – samorząd wyraził oczekiwanie, że propozycja resortu dotycząca wzrostu wynagrodzeń od września zostanie zrealizowana, a rozmowy będą kontynuowane.

Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Joanna Walewander w rozmowie z PAP powiedziała, że Rada będzie starała się, by w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej lub w innym akcie prawnym znalazł się zapis gwarantujący systematyczny wzrost wynagrodzeń wszystkich pielęgniarek i położnych. Zwróciła uwagę, że podwyżki obecnie proponowane przez MZ są tylko dla pielęgniarek, które realizują świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ, a ok. 80 tys. pielęgniarek zatrudnionych w placówkach, które nie podlegają MZ i nie mają kontraktu z NFZ tych podwyżek nie otrzyma.

Walewander dodała, że Rada oczekuje, że MZ zrealizuje zapowiadane 300 zł podwyżki od września, ale samorząd nie popiera tak niskiego wynagrodzenia i nadal optuje za propozycją podwyżek przedstawioną przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

 Odpowiadając na list NRPiP, w poniedziałek minister Zembala wystosował pismo, w którym podziękował Radzie za zajęcie stanowiska, które jak przyjmujemy, jest wyrazem akceptacji dla działań podejmowanych przez Ministra Zdrowia i dodał, że dalszy ciąg podwyżek będzie możliwy w latach kolejnych, jeżeli stan finansów publicznych na to pozwoli i spotka się z akceptacją pracodawców.

 Odnosząc się do projektowanych przepisów dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (określają one m.in. mechanizmy otrzymania dodatkowych środków finansowych na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne), minister zaznaczył, że zarówno świadczeniodawcy, jak i środowisko pielęgniarskie powinno przygotować się do sprawnego sięgnięcia po uruchomione środki. Jak wyjaśnia MZ, przepisy te wejdą w życie w dniu ogłoszenia i od tej chwili będzie można podejmować czynności dotyczące uruchomienia środków, a prace nad tymi rozwiązaniami są skoordynowane w taki sposób, aby jednocześnie ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowej sprawie.

 Po ogłoszeniu rozporządzenia MZ świadczeniodawcy będą mieli 14 dni na przekazanie danych o zatrudnionych pielęgniarkach, a po ich otrzymaniu dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ w ciągu kolejnych 14 dni przedstawią świadczeniodawcom propozycje aneksowania umów. W ciągu następnych dwóch tygodni świadczeniodawcy będą odsyłać podpisane aneksy wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie porozumienia co do sposobu podziału środków. Dokumenty te będą podstawą do wypłaty środków przez NFZ.

 Założenia procedury przekazania środków finansowych świadczeniodawcom (…) przedstawiają maksymalny termin na poszczególne czynności, aby procedura przebiegła w jak najkrótszym czasie i aby środki finansowe zabezpieczone w wysokości należnej od dnia 1 września br. mogły zostać przekazane świadczeniodawcom jeszcze w październiku – czytamy w piśmie MZ.

 Pod koniec maja NRPiP rozpoczęła kampanię społeczną „Ostatni dyżur”, w ramach której są zbierane podpisy pod petycją zawierającą apel do rządu i parlamentarzystów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. Podpisy będą zbierane do listopada, a następnie zostaną przekazane rządowi. Dotychczas pod petycją podpisało się ponad 100 tys. osób.

PAP

PAP 24_24

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie