27 listopada 2023

Jakość w ochronie zdrowia – idea a ustawa. Konferencja prasowa 29 listopada

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wraz z Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego w najbliższą środę, 29 listopada, o godz. 10.00 organizuje konferencję prasową poświęconą istotnym słabościom w przyjętej ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz zmienionej ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – m.in. nieścisłościom definicyjnym, naruszeniom zasady równości, zbyt dużej roli Prezesa NFZ, niskim świadczeniom kompensacyjnym dla pacjentów oraz brakowi objęcia przez system przychodni oraz prywatnej opieki medycznej. Obydwa akty prawne dotyczą szeroko pojętej ochrony zdrowia, a ściślej – zgodnie z założeniami miałyby służyć działaniom projakościowym w ochronie zdrowia.

 

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele samorządu lekarskiego:

  • Piotr Pawliszak, prezes ORL w Warszawie, przewodniczący Zespołu ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia NRL, członek z ramienia NRL Zespołu ds. opracowania rekomendacji wdrożenia systemu no-fault działającego przy Ministerstwie Zdrowia
  • dr n. med. Klaudiusz Komor – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

oraz eksperci Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego i autorzy raportu:

  • dr hab.n.pr. Krzysztof Koźmiński – kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr n. pr. Michał Jabłoński – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator Ekspertyz i Analiz Centrum Oceny Skutków Regulacji. Nominowany w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2019
  • dr n. pr. Dawid Ziółkowski – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW, starszy asystent sędziego w Sądzie Najwyższym
  • dr n. pr. Miłosz Kłosowiak – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent aplikacji legislacyjnej

 

Konferencja odbędzie się 29 listopada o godz. 10.00 w siedzibie naszej izby (ul. Puławska 18). Będzie transmitowana na profilu OIL w Warszawie na Facebooku https://www.facebook.com/OILWarszawa.

 

Redakcje zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o mailowe potwierdzenie obecności do wtorku, 28 listopada, do godz. 16.00: konferencja@oilwaw.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z p.o. rzecznika prasowego OIL w Warszawie Kamilą Hoszcz-Komar (nr tel.: 660 672 409 ).

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie