1 października 2015

Ustawa o zdrowiu publicznym do podpisu prezydenta

Ustawa o zdrowiu publicznym trafi do podpisu prezydenta – Senat nie wprowadził poprawek do tej regulacji.

To sztandarowy akt prawny dotyczący ochrony zdrowia i nie tylko, przygotowany przez odchodzący rząd. Ustawa – w zamyśle jej autorów – ma poprawić koordynację działań podejmowanych w dziedzinie zdrowia publicznego, kładąc nacisk na profilaktykę, edukację i promocję zdrowotną. Podstawą jej działań będzie Narodowy Program Zdrowia. Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020. Na jego realizację w 2016 r. z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140.7 mln zł.

Za ustawą głosowało 49 senatorów, nikt był przeciw, 27 osób wstrzymało się od głosu.

Przepisy mają na celu wzmocnienie mechanizmów diagnozowania problemów zdrowia publicznego i umożliwienie racjonalnego planowania działań przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki zdrowotnej – jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, służby medycyny pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, kuratorów oświaty, szkoły i uczelnie wyższe.

Według wiceminister Beaty Małeckiej–Libery odpowiedzialnej za przygotowanie projektu ustawy jest to regulacja oczekiwana zarówno przez środowisko lekarzy, jak i pacjentów. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, zgadzając się z koniecznością uchwalenia ustawy o zdrowiu publicznych, zgłosiła jednak szereg zastrzeżeń do projektu. Ustawę oprotestowali też psychiatrzy, którzy obawiali się faktycznej likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ustawa zakłada: prowadzenie kampanii edukacyjnych, promowanie spożywania zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego, wczesna diagnostyka chorób i rozwój badań naukowych.

Ustawa zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego – organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. Przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego. W skład tej Rady mają wejść m.in. przedstawiciele prezydenta, ministrów, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, samorządu terytorialnego, PAN, NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, NIZP – PZH, GIS, a także samorządów zawodowych lekarzy i pielęgniarek. Powołany też będzie pełnomocnik ds. zdrowia publicznego, który ma opracowywać Narodowy Plan Zdrowia.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami, które wejdą w życie w terminie późniejszym (1 października 2017 r. i 1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r.). Uregulowania dotyczące utworzenia NPZ oraz związane z jego funkcjonowaniem zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Justyna Wojteczek/PAP    PAP 24_24

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie