26 października 2015

Lekarze znajdą się na celowniku fiskusa w 2016 roku!

Opieka zdrowotna, w tym praktyki lekarskie i pozostałe usługi medyczne, będą „cieszyć się” szczególnym zainteresowaniem organów kontrolnych fiskusa w 2016 roku. Tak wynika z przygotowanych przez MF głównych założeń Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.

Pod lupę organów skarbowych trafi kilkanaście branż, w tym – opieka zdrowotna. Branże opisano jako tzw. „priorytetowe podobszary ryzyka”, na których organy podatkowe powinny skupiać swoją uwagę. W dokumencie zidentyfikowano także zjawiska szczególnie newralgiczne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa.

W dokumencie mowa jest o tym, że w ciągu roku liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w branży „opieka zdrowotna” zwiększyła się o 3,7 proc.

Rozwój rynku usług zdrowotnych spowodował coraz większe zainteresowanie lekarzy prowadzeniem prywatnej praktyki nie tylko jako źródła dodatkowych dochodów, ale także jako podstawowej formy wykonywania zawodu – czytamy.

Warto zwrócić uwagę na motywację szczególnego zajęcia się praktykami lekarskimi: Branża ta, na co wskazują wyniki kontroli podatkowych, jak i liczne wpływające do urzędów i izb skarbowych z terenu całego kraju doniesienia podmiotów zewnętrznych, przez dłuższy okres czasu była szczególnie narażona na generowanie uszczupleń podatkowych, poprzez niewykazywanie do opodatkowania w pełnej wysokości kwoty dochodów osiągniętych z działalności, w szczególności w ramach prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Funkcjonowanie w ramach tzw. szarej strefy niewątpliwie ułatwiał ustawowy brak obowiązku ewidencjonowania przychodów na kasach rejestrujących przez tę grupę zawodową. Utrudnione, z uwagi na specyficzny charakter świadczonych usług, było również wykazanie tego rodzaju nieprawidłowości w trakcie kontroli podatkowych.

Według Ministerstwa Finansów, wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych w praktykach lekarskich i lekarsko-dentystycznych nie spowodowało znacznej poprawy, szczególnie podczas pierwszego podejścia, kiedy to kasę fiskalną mieli stosować ci przedsiębiorcy, którzy w minionym roku podatkowym uzyskali obroty przekraczające 40 tys. zł. Od tego roku kasa fiskalna musi działać w każdej praktyce lekarskiej rozliczającej się z osobami fizycznymi.

W dokumencie wyliczone są najczęstsze „grzechy podatkowe” lekarzy i lekarzy dentystów. Fiskus zalicza do nich m.in.: niedokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, ewidencjonowanie w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia.

Natomiast wśród szczególnie charakterystycznych dla branży medycznej zagrożeń  znalazły się m.in.:

  • niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewykazywaniem do opodatkowania obrotu/przychodów z wystawionych rachunków/faktur VAT przez praktyki,
  • niewykazywanie do opodatkowania całości osiąganych przychodów poprzez nieewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach fiskalnych,
  • niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewystawianiem faktur lub wystawianiem faktur w kwotach nieodpowiadających wielkościom faktycznym,
  • zawyżenie kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatku naliczonego, związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych.

Cały dokument można znaleźć TU

Justyna Wojteczek

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie