1 grudnia 2015

Do 12 grudnia zgłaszanie kandydatur do Rady ds. Zdrowia Publicznego

Do 12 grudnia organizacje pracodawców i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady ds. Zdrowia Publicznego – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Rada pełnić będzie funkcję opiniodawczo–doradczą ministra zdrowia. Rada powstanie na mocy ustawy o zdrowiu publicznym, która wejdzie w życie 3 grudnia.

Minister zdrowia, jak podał resort w komunikacie, zwrócił się do określonych w ustawie podmiotów z prośbą o wydelegowanie do udziału w pracach Rady upoważnionych przedstawicieli tych instytucji. W Radzie zasiądą przedstawiciele: m.in. prezydenta, ministrów, samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Żywności i Żywienia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

W Radzie zasiadać będą także konsultanci krajowi w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa.

W skład Rady wejdą przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych; to ich właśnie dotyczy konkurs, bo podmiotów takich jest wiele, a liczba miejsc ograniczona.

Do zadań Rady należeć będzie m.in. opiniowanie projektu Narodowego Programu Zdrowia i ewaluacja wdrażania tego programu; przedstawianie ministrowi zdrowia propozycji nowych zadań służących realizacji celów operacyjnych NPZ oraz wykonywanie innych zadań opiniodawczo-doradczych w zakresie zdrowia publicznego.

Ustawa o zdrowiu publicznym ma poprawić koordynację działań podejmowanych w tej dziedzinie, kładąc nacisk na profilaktykę, edukację i promocję zdrowotną. Podstawą działań będzie Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020. Na jego realizację w 2016 r. z budżetu państwa zostanie przeznaczone ok. 140 mln zł.

Przepisy mają znacząco wzmocnić mechanizmy diagnozowania problemów zdrowia publicznego i umożliwić racjonalne planowanie działań przez podmioty odpowiedzialne za prowadzenie polityki zdrowotnej – jednostki samorządu terytorialnego, NFZ, służby medycyny pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, kuratorów oświaty, szkoły i uczelnie wyższe.

Realizacja ustawy o zdrowiu publicznym i NPZ ma pozwolić skuteczniej zapobiegać chorobom i podnosić potencjał zdrowia obywateli. Ustawa zakłada m.in.:

  • prowadzenie kampanii edukacyjnych w szczególności w stosunku do dzieci, młodzieży i osób starszych;
  • promowanie spożywania zdrowych produktów;
  • pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu;
  • wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja czy zaburzenia nerwicowe);
  • wczesną diagnostykę chorób i rozwój badań naukowych.

 Poza utworzeniem Rady do Spraw Zdrowia Publicznego, w ustawie przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.

PAP 24_24

kj

Tagi:

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie