18 grudnia 2015

ORL do lekarzy: powstrzymajcie się od wystawiania elektronicznych ZLA

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zaapelowała do lekarzy i lekarzy dentystów, by powstrzymali się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej. Zaleca wypisywanie zwolnień w formie papierowej do czasu ustalenia jasnych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lekarzami, w tym wynagrodzenia za czynności wykonywane na rzecz ZUS.

Apel został przyjęty jednogłośnie 18 grudnia. Oto jego treść:

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, o powstrzymanie się od wystawiania druków ZUS ZLA w formie elektronicznej.

Wbrew zapewnieniom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że jest to system korzystny dla pacjentów i lekarzy, tzn. mniej czasochłonny i wygodniejszy, w rzeczywistości wymaga dodatkowych nakładów oraz wydłuży czas poświęcony na wystawienie druków ZUS ZLA.

Obecnie system zwolnień elektronicznych ZUS ZLA ma wiele ułomności, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie daje lekarzom odpowiednich narzędzi. Kluczowy element systemu – podpis elektroniczny wymaga wysokich opłat, a system alternatywnego potwierdzania tożsamości e-PUAP2 nie gwarantuje stałego dostępu do platformy ZUS ZLA.

Ponadto, orzekanie o niezdolności do pracy dla potrzeb ZUS nadal nie jest wynagradzane.

Biorąc pod uwagę powyższe, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zaleca lekarzom pozostanie przy dotychczasowej formie (papierowej) wystawiania druków ZUS ZLA do czasu ustalenia jasnych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lekarzami, w tym wynagrodzenia za czynności wykonywane na rzecz ZUS.

Od 1 stycznia 2016 roku możliwe będzie wystawianie orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, za pomocą stworzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych platformy elektronicznej. Po dwóch latach ZLA mają być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

– Nadal wystawianie zwolnień będzie nieodpłatne. ZUS próbuje przekonać lekarzy, że elektroniczne wystawianie ZLA ułatwi nam pracę, ale nie jest to prawdą. Stąd nasza propozycja. Jeśli solidarnie powstrzymamy się od wystawiania tych zwolnień, ZUS będzie z nami rozmawiał i jest szansa, że uda się ustalić jasne zasady – mówiła Dorota Mazurek.

Przypomniała, że ZUS szacuje swoje oszczędności po wprowadzeniu systemu e-ZLA na około 220 mln zł.

– Może czas powiedzieć „STOP” bezpłatnemu wystawianiu zwolnień – dodała Dorota Mazurek.

Prezes ORL Andrzej Sawoni uważa, że stworzony przez ZUS system poniesie porażkę z uwagi na zbyt duże bariery w dostępie do niego dla lekarzy. Mowa jest o nich w apelu przyjętym przez Radę: W obecnej sytuacji system zwolnień elektronicznych ZUS ZLA ma wiele ułomności, a ZUS nie daje lekarzom odpowiednich narzędzi. Kluczowy element systemu – podpis elektroniczny, wymaga wysokich opłat, a system alternatywnego potwierdzania tożsamości e-PUAP 2 nie gwarantuje stałego dostępu do platformy ZUS ZLA.

Rada przewiduje, że wbrew zapewnieniom ZUS, wystawianie zwolnień w formie elektronicznej wydłuży lekarzom czas pracy.

jw

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie