25 stycznia 2016

Uwaga! Zmiana opłaty za wpis do rejestru praktyk!

Z dniem 1 lutego br. zmianie ulegną opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarzy i lekarzy dentystów (potocznie nazywanego rejestrem praktyk).

  • 83 zł – to wysokość opłaty za wpis do rejestru;
  • 42 zł – to wysokość opłaty za zmianę w rejestrze.

Opłaty za rejestrację praktyki i zmianę w rejestrze ulegają zmianie zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie prezesa GUS nosi datę 20 stycznia 2016.

jw

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie