3 lutego 2016

Opieka zdrowotna nad seniorami – wielkie wyzwanie dla wszystkich

Dekadę temu coraz częściej zaczęto mówić o starzeniu się społeczeństwa i skutkach tego procesu dla opieki zdrowotnej. W 2007 roku ruszyło duże badanie POLSENIOR, które pokazało problemy osób w podeszłym wieku. Od kilku lat tworzone są zręby opieki nad seniorami. Skoordynowanego systemu takiej opieki jednak nie ma; pozostają lokalne inicjatywy, które mogą być ograniczone ze względu na wady systemowe opieki zdrowotnej.

O jednej z takich inicjatyw, która jest realizowana w Sopocie i Gdańsku, mówili prof.  Jacek Bigda i prof. Tomasz Zdrojewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy okazji prezentacji raportu EY na temat dobrych praktyk w opiece zdrowotnej nad seniorami w różnych krajach europejskich. Projekt ma finansowanie, m.in. z funduszy unijnych, jednak w jego realizacji barierą może się stać niedoskonały system wzajemnych powiązań i bodźców finansowych między poszczególnymi ogniwami opieki zdrowotnej i społecznej.

W Gdańsku i Sopocie powstanie Centrum Geriatrii oraz Centrum Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny GUM, które umożliwią utworzenie kompleksowej opieki senioralnej. Budżet na to przedsięwzięcie to ok. 35 mln zł, a wdrożenie projektu ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

– Stworzony zostanie uniwersytecki ośrodek geriatryczny, w ramach którego będzie funkcjonowała przychodnia geriatryczna, dzienny dom opieki i ambulatoryjna baza rehabilitacyjna. Drugim filarem będzie nowy ośrodek opieki geriatrycznej w Sopocie – mówił prof. Bigda.

Sopot jest o tyle interesującym miejscem dla tego typu inicjatywy, że seniorzy stanowią w nim ponad 20 proc. mieszkańców. Demografowie przewidują mniej więcej taki odsetek osób w podeszłym wieku za 15 lat w Polsce.

– Unikalność tego projektu w Polsce stanowi fakt, że ma to być także projekt badawczy, który pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania, da wiedzę o chorobowości populacji seniorów i analizy ekonomiczne dotyczące radzenia sobie z tym problemem – powiedział prof. Zdrojewski.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do właściwej opieki zdrowotnej i społecznej osób w podeszłym wieku oraz zmniejszenie liczby hospitalizacji i polipragmazji. W podobnych systemach na świecie filarem tego typu modelu kompleksowej opieki zdrowotnej są lekarze rodzinni.

Prof. Zdrojewski przyznał, że na zbyt dużą liczbę hospitalizacji w Polsce wpływa zły układ bodźców, także finansowych, pomiędzy poszczególnymi aktorami systemu opieki zdrowotnej.

– Polski system sprzyja nadmiernym hospitalizacjom – powiedział. Jego zdaniem zaangażowanie lokalnych szpitali w ten projekt pozwoli na przyjrzenie się tym zjawiskom i da możliwość jego zmniejszania.

Prof. Bigda powiedział, że konieczne będzie włączenie POZ w te działania. – Trzeba opracować nowe modele współpracy. Przedstawimy nowe zadania, ale będzie też trzeba na te nowe zadania przeznaczyć pieniądze – dodał.

Justyna Wojteczek

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie