8 lutego 2016

GUS o zarobkach: w porównaniu z innymi grupami, lekarze dobrze zarabiają

Lekarze znajdują się wśród najlepiej zarabiających Polaków – wynika z najnowszego raportu GUS na temat struktury wynagrodzeń według zawodów. Nie daje on jednak pełnego obrazu sytuacji na temat zarobków medyków.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnie wynagrodzenie brutto lekarzy w październiku 2014 roku (tego miesiąca dotyczy raport) to 7040 zł brutto – więcej niż otrzymują nauczyciele akademiccy i mniej niż specjaliści z dziedziny prawa.

– Ten raport dotyczy pracowników, a zatem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – powiedział e-Monitorowi Lekarskiemu rzecznik GUS Artur Satora.

Tymczasem umowy cywilno-prawne są wśród lekarzy częste. Z ostatniego Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia wynika, że na koniec 2014 roku już niemal połowa lekarzy w szpitalach stacjonarnych zatrudniona była na kontraktach (ponad 38,5 tys., wobec 41,8 tys. zatrudnionych na umowie o pracę).

Z danych GUS wynika, że zdecydowanie więcej zarabiają lekarze (7092 zł brutto) niż lekarki (4919 zł brutto). Można się zastanawiać, czy ta dysproporcja ujęta w badaniu nie wynika z tego, że kobiety chętniej zatrudniają się na podstawie umowy o pracę, zaś mężczyźni zachowują etat przede wszystkim wtedy, kiedy pełnią funkcję kierowniczą.

To, że lekarze należą do osób zadowolonych z zarobków, wynikało z Diagnozy Społecznej 2015. Próba była jednak akurat w tym segmencie badania bardzo mała, bo liczyła 95 osób, i znaleźli się w niej lekarze, lekarze dentyści i weterynarze. Niemniej jednak zadeklarowała najwyższe miesięczne dochody netto spośród wszystkich innych grup zawodowych – 5542 zł.

Ile zarabiają pracownicy w Polsce?

Raport GUS jest ciekawy i warto znać niektóre dane. W omawianym okresie (październik 2014) przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 4107,72 zł. Wielu ekonomistów i statystyków uważa, że średnia nie jest jednak dobrym miernikiem i trzeba poznać także inne – przede wszystkim dominantę i medianę. Te zaś od średniej znacznie odbiegają.

Jeśli chodzi o dominantę, to wyniosła ona  w październiku 2014 r. 2469,47 zł brutto – tyle wynosiło najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników gospodarki narodowej (tyle lub mniej zarabiała niemal 1/3 Polaków – 29,6 proc.).

Mediana była wyższa, bo wyniosła 3291,56 zł brutto. Tyle lub mniej zarabiała połowa Polaków.

Nic dziwnego zatem, że w Polsce do grupy dobrze zarabiających należą ci, którzy otrzymują miesięcznie powyżej 6917,23 zł brutto. Stanowią oni jedynie 10 proc. zatrudnionych. W tej grupie znajdują się też ci najlepiej zarabiający – ponad 60 tys. zł miesięcznie – w październiku 2014 roku było ich zaledwie 0,03 proc. ogólnej populacji pracowników.

GUS zbadał aż 29,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (nie tylko przedsiębiorstw, ale też urzędów, uczelni itd.), w których pracowało powyżej dziewięciu osób, przy czym 18 tys. z nich złożyło odpowiednie sprawozdanie do GUS. Badaniem objęto aż 730,5 tys. wylosowanych pracowników. „Po uogólnieniu wyników badania uzyskano zbiorowość ok. 7,7 mln zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy” – czytamy w raporcie GUS.

Justyna Wojteczek

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie