8 lutego 2016

Jest obiecany zespół ds. projektu ustawy o rekompensacie po wypadkach medycznych

Do końca tego marca ma powstać projekt założeń do ustawy o pozasądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków medycznych. Tyle czasu na jego powstanie dał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Inicjatywa prac nad ustawą to efekt m.in. działań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, która w tym roku zorganizowała międzynarodową konferencję dotyczącą pozasądowego modelu dochodzenia roszczeń.

To podczas tej konferencji minister Radziwiłł zadeklarował szybkie prace nad powstaniem odpowiedniej ustawy, która zastąpiłaby obecny rozdział dotyczący komisji ds. orzekania o wydarzeniach medycznych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na początku lutego powołał zaś zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o pozasądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków medycznych. Jego przewodniczącą jest prof. nauk prawnych i doradca prezesa ORL w Warszawie Dorota Karkowska. W skład zespołu weszli ponadto: szefowa Fundacji MY Pacjenci Ewa Borek, wiceprezes ORL w Warszawie prof. Romulad Krajewski, dr Piotr Winciunas z ZUS, dr Rafał Świerzewski z Fundacji Wygrajmy Zdrowie, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawiciele czterech departamentów Ministerstwa Zdrowia.

Uczestnicy konferencji o pozasądowym modelu dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków medycznych byli zgodni, że obecne regulacje nie satysfakcjonują nikogo: ani pacjentów, ani lekarzy, ani władz publicznych. Efektem ich wprowadzenia nie stało się też odciążenie sądów od orzekania w procesach cywilnych o odszkodowanie z tytułu zdarzenia medycznego; wiele osób, które występuje do komisji ds. orzekania o wydarzeniach medycznych nie zgadza się na proponowane odszkodowanie i składa roszczenie do sądu.

Proces sądowy jest zaś długotrwały i kosztowny dla wszystkich stron.

Samorząd lekarski uważa, że to państwo powinno ponieść ciężar rekompensat szkód, jakie pacjent ponosi w trakcie leczenia czy diagnozowania, przy czym nie miałoby regresu do sprawcy szkody. To ostatnie jest o tyle logiczne, że w pozasądowym modelu nie wykazuje się winnego.

Rekompensaty powinny być miarkowane i niekoniecznie musiałyby mieć wymiar finansowy bądź wyłącznie finansowy. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, że poszkodowany pacjent chciałby naprawienia szkody, a zatem często chodzi mu przede wszystkim o możliwość szybkiej rehabilitacji czy innych działań naprawczych.

Aby uzyskać rekompensatę w takim systemie, należałoby przede wszystkim wykazać związek przyczynowy między szkodą na pacjencie a wypadkiem medycznym.

Prezes ORL Andrzej Sawoni podkreślał przy tym, że nie chodzi o to, by pracownicy medyczni, którzy źle wykonują pracę i doprowadzają do ciężkich szkód, unikali kary. Gros spraw powinno jednak być rozstrzygane nie w sądzie, a w modelu pozasądowym.

Justyna Wojteczek

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie