17 lutego 2016

Projekt przywrócenia stażu podyplomowego już gotowy

Główne założenie projektu przekazanego do konsultacji przez resort zdrowia, to przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy. Zapowiadał to minister Konstanty Radziwiłł po objęciu kierownictwa MZ.

Zdaniem autorów projektu efektem przywrócenia stażu podyplomowego będzie zwiększenie czasu kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów pod nadzorem opiekuna, przeznaczonego w szczególności na doskonalenie umiejętności praktycznych.

Projekt przewiduje:

  • że absolwent studiów medycznych będzie otrzymywał prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego; staż odbywałby się pod nadzorem doświadczonego lekarza (posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty, a w przypadku lekarzy dentystów co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe),
  • lekarz, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, przedstawiałby okręgowej radzie lekarskiej m.in. postanowienie ministra zdrowia w sprawie odbycia stażu lub przystąpienia do testu,
  • usunięcie ograniczonego prawa wykonywania zawodów lekarza lub lekarza dentysty,
  • że cudzoziemcy – którzy nie są obywatelami UE, ale posiadają wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski – ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego będą musieli zawrzeć umowę cywilnoprawną z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego,
  • rezygnację z obowiązku uzyskania zgody ministra zdrowia przez cudzoziemców spoza UE ubiegających się o prawo wykonywania zawodu.

Resort szacuje, że koszty stażu podyplomowego w 2016 r. wyniosą ok. 194 mln zł. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

/kjPAP 24_24

 

Tagi: ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie