9 kwietnia 2016

Okręgowy Zjazd udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

W sobotę, 9. kwietnia obył się XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. Podczas obrad i głosowań Zjazd podjął następujące decyzje:

  • zatwierdził sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie za rok 2015,
  • zatwierdził sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Warszawie za rok 2015,
  • zatwierdził sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Warszawie za rok 2015,
  • zatwierdził sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Warszawie za rok 2015,
  • zatwierdził sprawozdanie finansowe i rachunek wyników Okręgowej Izby Lekarskiej za rok 2015,
  • udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie za rok 2015,
  • zatwierdził preliminarz budżetowy OIL w Warszawie na rok 2016,
  • uchwalił zmiany regulaminu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Podejmowaniu decyzji i głosowaniom towarzyszyła ożywiona dyskusja, podczas której padło szereg wniosków, które mogą okazać się cenne w przyszłych pracach na doskonaleniem organizacji pracy samorządu lekarskiego i Izby w Warszawie.

W drugiej części odbyła się również dyskusja na temat aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia z udziałem Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia. Gośćmi OZL byli również przedstawiciele uczelni medycznych oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów zawodów zaufania publicznego.

Zjazd uczcił pamięć kolegów lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych w 2015 roku. Podczas Zjazdu odbyła się również uroczystość wręczenia Odznaczeń Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – medali Laudabilis oraz nadanie tytułu Mentor, przyznawanego starszym kolegom przez Komisję ds. Młodych Lekarzy.

Mirosław Usidus

 

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie