14 kwietnia 2016

Została uchwalona nowela wdrażająca dyrektywy UE o bezpieczeństwie krwi

Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych, które gwarantują bezpieczeństwo biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiednich standardów w krwiodawstwie i krwiolecznictwie – to główny cel uchwalonej w środę przez Sejm nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi.

Nowelizację poparło 444 posłów, trzech było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie odrzucili poprawkę klubu Kukiz’15, zgodnie z którą odznakę i legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydawałby Polski Czerwony Krzyż na podstawie zaświadczenia wydanego przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi (a nie na podstawie danych automatycznie przekazywanych PCK przez te jednostki).

Zgodnie z nowelą wprowadzone będą nowe regulacje dotyczące rejestru dawców krwi

Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi będą prowadziły system teleinformatyczny e-Krew, zawierający informacje o dawcach krwi, w tym o dawcach rzadkich grup oraz o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach. System e-Krew ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznej krwi lub jej składników na potrzeby lecznictwa, poszukiwaniu krwi i dawców krwi w przypadku pacjentów z rzadkimi grupami krwi oraz monitorowaniu jakości i drogi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Ponadto ma być pomocny w ocenie optymalnego zużycia krwi.

Sprawozdawczość

Państwa członkowskie zobowiązane są do składania rocznego sprawozdania o poważnych niepożądanych zdarzeniach i reakcjach związanych z pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem, a także przetaczaniem krwi i jej składników.

Zasady

Zgodnie z nowelą dawcą krwi będą mogły zostać osoby pełnoletnie. Krew będą też mogły oddać osoby powyżej 17. roku życia, ale jedynie wówczas, jeśli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze (np. występowanie antygenów rzadkich grup krwi).

Ponadto w regulacji wskazano m.in. zakres danych, jakie powinna zawierać legitymacja honorowego dawcy krwi, a także zaproponowano zapisy ułatwiające oddawanie krwi przez osoby niepełnosprawne z trudnościami w porozumiewaniu się.

Nowelizacja reguluje także zasady przywozu krwi i jej składników spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

PAP 24_24/ kj

 

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie