6 sierpnia 2018

RODO – szkolenie online

Z dniem 25 maja 2018 roku dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r. zastępuję tzw. RODO, czyli  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Przepisy te są przede wszystkim wynikiem ewolucji obowiązujących już wcześniej regulacji, jednakże ww. dokument  nakłada na przetwarzających dane, czyli również lekarzy i lekarzy dentystów, szereg nowych przepisów, dostosowanych do aktualnego rozwoju procesów technologicznych i informatycznych.

Poniżej udostępniamy szablony dokumentacji oraz materiał szkoleniowy video, które mogą Państwu posłużyć przy dostosowaniu praktyki lekarskiej do przepisów z zakresu RODO. Dostosowanie szablonów do warunków danej praktyki wymaga samodzielnej, pogłębionej analizy co do prowadzonych czynności przetwarzania danych, stosowanych zabezpieczeń fizycznych i logicznych tych danych, zakresu osób dopuszczonych do przetwarzania oraz ich uprawnień. Zbyt pobieżne zaadoptowanie udostępnionej dokumentacji może zostać uznane za niewystarczające z punktu widzenia organu nadzorczego.

Przypominamy, że to Administrator danych w podmiocie leczniczym/ praktyce lekarskiej odpowiada za ostateczny kształt dokumentów i organizacji systemu. Udostępniane szablony mają charakter pomocniczy i nie muszą po ich ostatecznej edycji przez Państwa stanowić  gwarancji wypełnienia wszystkich obowiązków w zakresie RODO.

Materiały powstały jako wynik pracy  Zespołu roboczego działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść pobranych załączników oraz ich zastosowanie w poszczególnych praktykach lekarskich.

Zamieszczone materiały zostały sporządzone na stan prawny z dnia 25 maja 2018 r.

Oświadczam, że jestem lekarzem/lekarzem dentystą, członkiem Warszawskiej Izby Lekarskiej
Oświadczam że jestem świadomy, że to Administrator danych w podmiocie leczniczym/ praktyce lekarskiej odpowiada za ostateczny kształt dokumentów i organizacji systemu, a udostępniane szablony mają charakter pomocniczy i nie muszą po ich ostatecznej edycji stanowić  gwarancji wypełnienia wszystkich obowiązków w zakresie RODO. Nie mogą również stanowić podstawy roszczeń wobec Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Zobowiązuję się do użycia niniejszej dokumentacji wyłącznie w mojej praktyce zawodowej oraz do nierozpowszechniania tej dokumentacji

Pobierz dokumenty (zawartość dostępna po zalogowaniu)
Pobierz film szkoleniowy
(zawartość dostępna po zalogowaniu)


Jeśli nie masz konta można się zarejestrować

 

Inne przydatne linki:

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych:
https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/727.pdf

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/757.pdf

Projekt kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia:
http://www.rodowzdrowiu.pl/

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie