23 stycznia 2021

OIL w Warszawie zachęca lekarzy do zdalnego załatwiania izbowych spraw

Dostosowując się do obecnej sytuacji epidemiologicznej zachęcamy do elektronicznego, korespondencyjnego i telefonicznego załatwiania spraw. Nasza izba nie przestaje działać, ale wprowadziliśmy zmiany w czasie pracy.

Nasza izba deklaruje elastyczność względem terminów (o ile pozwalają na to przepisy prawa) oraz zgodnie z odgórnymi zaleceniami zmienia daty izbowych wydarzeń bądź odwołuje te zaplanowane. Prosimy także, by interesanci, w miarę możliwości, dokonywali płatności przelewem. Osobom uiszczającym opłaty w kasie znajdującej się w siedzibie izby rekomendujemy płatność kartą, a nie gotówką.

„Lekarze są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, więc nie bierzemy pod uwagę zamykania izby, a wręcz przeciwnie – skupiamy się na organizowaniu różnych form wsparcia dla lekarzy oraz dostosowujemy pracę izby do niestandardowych okoliczności. Musimy uwzględniać decyzje rządowe oraz wytyczne i rekomendacje, co owszem stanowi utrudnienie, ale nie blokuje naszych działań” – powiedział prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Preferowana jest obsługa online, aczkolwiek zgodnie z zarządzeniem prezesa ORL, Biuro Obsługi Lekarza dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie będzie czynne w każdą środę w godzinach od 9.00 do 15.00.

 • Składki – obsługa możliwa z pominięciem kontaktu osobistego: formularze znajdują się na stronie internetowej (https://izba-lekarska.pl/skladki/formularze/), Twój numer konta (https://izba-lekarska.pl/skladki/twoj-numer-konta/), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej na mail: skladki@oilwaw.org.pl; informacje udzielane telefonicznie pod telefonem: 22 54 28 338, 54 28 339, 54 28 396, 54 28 378 w godzinach pracy biura.
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, przyjmuje lekarzy oraz organizatorów szkoleń z zachowaniem reżimu sanitarnego (przyłbice, maseczki, dezynfekcja rąk). Przyjmowanie dokumentów odbywa się  w biurze oraz za pośrednictwem poczty mailowej, rekomendujemy kontakt telefoniczny z przeniesieniem ciężaru na zdalne załatwianie spraw jeśli nie wymagają fizycznej obecności w biurze ODZ.
 • Staż podyplomowy – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: stażyści mogą przesłać drogą mailową: staz@oilwaw.org.pl skan karty stażu podyplomowego lekarza/ lekarza dentysty oraz wypełniony arkusz Excel do sprawdzenia poprawności wypełnionych informacji. Po weryfikacji drogą elektroniczną lekarz osobiście dostarcza do izby do 24 lutego 2021 r. komplet dokumentów do PWZ. (w przypadku zmiany ustaleń, będziemy informować, warto obserwować nas @oilwarszawa na Facebooku); 22 542 83 32. Absolwenci uczelni medycznych składający dokumenty na staż podyplomowy do dnia 29 stycznia 2021 r. przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00—15.00 (wymagana rezerwacja terminu wizyty: https://izba-lekarska.pl/rezerwacje/rk.php). Opis procedury dostępny: TUTAJ
 • Prawo Wykonywania Zawodu – przyjmuje interesantów w siedzibie izby od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu (wymagana rezerwacja terminu wizyty: https://izba-lekarska.pl/rezerwacje/rs.php). W przypadku zamiaru załatwienia sprawy niewymagającej osobistego stawiennictwa, lekarze, lekarze dentyści proszeni są o kontakt drogą mailową: p.rejestracja@oilwaw.org.pl lub telefoniczną 22 54 28 316. Rekomenduje się składanie dokumentów drogą pocztową. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/procedury-i-formularze/. Wnioski dotyczące wydania zaświadczeń UE znajdują się pod adresem: https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/wyjazd-do-ue/
 • Praktyki – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: drogą elektroniczną poprzez system RPWDL – rpwdl.csioz.gov.pl (składanie wniosków, link z dokumentami do pobrania: https://izba-lekarska.pl/komisje/komisje-stale/praktyk-lekarskich/) oraz kontakt mailowy: praktyki@oilwaw.org.pl i telefoniczny 22 54 28 319
 • Rada Funduszu Samopomocy – wnioski o becikowe, zapomogi, pożyczki socjalne, pożyczki szkoleniowe i odprawy pośmiertne można składać mailowo pod adres: fundusz@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333.
 • Zespół ds. szczepień – informacje na temat refundacji szczepionek przeciwko meningokokom typu B można uzyskać telefonicznie: 22 54 28 333; kontakt mailowy: szczepienia@oilwaw.org.pl
 • Komisja Kultury, Sportu i Turystyki – pytania dot. komisji (w szczególności kart sportowych dla lekarzy) można kierować pod adres e-mail: d.jarosz@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333.
 • Komisja Współpracy z Zagranicą – pytania dot. komisji (w szczególności programu Stypendialnego OIL w Warszawie) można kierować pod adres e-mail: g.ciszewska@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 390 lub 698 838 971
 • Okręgowy Sąd Lekarski – sąd działa na normalnych zasadach, strony są proszone o potwierdzenie obecności w dniu rozprawy telefonicznie: 22 54 28 320, luba mailowo: kancelariaosl@oilwawa.org.pl
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – W dn. 18-30 grudnia 2020 r. biuro OROZ będzie nieczynne dla interesantów. Korespondencję można złożyć na recepcji lub przysłać pocztą. Po 30 grudnia, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt tel.: 22 542 83 24/22/27, e-mail: oroz@oilwaw.org.pl Rzecznik przyjmuje jedynie osoby wezwane, bądź po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami biura OROZ.
 • Komisja Bioetyczna – zastąpienie osobistego dostarczania dokumentów przesyłaniem drogą mailową i pocztową; e-mail: k.brama@oilwaw.org.pl, j.puchala@oilwaw.org.pl, nr tel.: 22 542 83 12
 • Prawnik dla Lekarza – kancelaria udziela porad prawnych telefonicznie (728 988 518) oraz mailowo (prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl), w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, we wtorek-piątek w godz. 9-17.00. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, aby umówić się na konsultację w biurze, uprzejmie prosimy o telefoniczne bądź mailowe zapisywanie się na spotkanie.
 • Rzecznik Praw Lekarza – bez spotkań bezpośrednich, od poniedziałku do piątku. Kontakt mailowy: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl, kontakt telefoniczny w godz. 10.00-17.00: nr tel. RPL – 512 331 230, nr tel. działu prawnego RPL – 691 224 246
 • Delegatura Radomska – obsługa możliwa z pominięciem kontaktu osobistego; wszystkie formularze znajdują się na stronie internetowej (izba-lekarska.pl), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej pod adres radom@oilwaw.org.pl lub pocztą; kontakt telefoniczny: 48 331 36 62. Interesantów chcących załatwić sprawy osobiście w biurze zapraszamy w środy w godz. 8.00-16.00.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 17.12.2020, KJ

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie