9 kwietnia 2020

OIL w Warszawie zachęca lekarzy do zdalnego załatwiania izbowych spraw

Dostosowując się do obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz ze względu na zamknięcie szkół i przedszkoli, skutkujące ograniczeniami dla wielu z Państwa, jak również tymczasowym zmniejszeniem liczby pracowników obecnych w siedzibie izby, zachęcamy do elektronicznego, korespondencyjnego i telefonicznego załatwiania spraw. Nasza izba nie przestaje działać, ale wprowadziliśmy zmiany w czasie pracy.

Biorąc pod uwagę nietypowość sytuacji, w najbliższych dwóch tygodniach skupiamy się na pilnych zadaniach, ograniczając te, które nie stanowią priorytetów. Nasza izba deklaruje elastyczność względem terminów (o ile pozwalają na to przepisy prawa) oraz zgodnie z odgórnymi zaleceniami zmienia daty izbowych wydarzeń bądź odwołuje te zaplanowane na najbliższe tygodnie. Prosimy także, by interesanci, w miarę możliwości, dokonywali płatności przelewem. Osobom uiszczającym opłaty w kasie znajdującej się w siedzibie izby rekomendujemy płatność kartą, a nie gotówką.

„Lekarze są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, więc nie bierzemy pod uwagę zamykania izby, a wręcz przeciwnie – skupiamy się na organizowaniu różnych form wsparcia dla lekarzy oraz dostosowujemy pracę izby do niestandardowych okoliczności. Musimy uwzględniać decyzje rządowe oraz wytyczne i rekomendacje, co owszem stanowi utrudnienie, ale nie blokuje naszych działań” – powiedział prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Preferowana jest obsługa online, aczkolwiek zgodnie z zarządzeniem prezesa ORL, Biuro Obsługi Lekarza dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie będzie czynne w każdą środę w godzinach od 10.00 do 15.00.

 • Składki – obsługa możliwa z pominięciem kontaktu osobistego: formularze znajdują się na stronie internetowej (https://izba-lekarska.pl/skladki/formularze/), Twój numer konta (https://izba-lekarska.pl/skladki/twoj-numer-konta/), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej na mail: skladki@oilwaw.org.pl; informacje udzielane telefonicznie pod telefonem: 22 54 28 338, 54 28 339, 54 28 396, 54 28 378 w godzinach pracy biura.
 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: dokumenty dotyczące rejestracji szkoleń przyjmowane są drogą elektroniczną pod adres e-mail: odz@oilwaw.org.pl; do pobrania pod linkiem: https://izba-lekarska.pl/punkty-edukacyjne/dla-organizatorow-szkolen/. Wstrzymane do odwołania jest przyjmowanie teczek z dokumentami do rozliczania punktów edukacyjnych – dokumenty między ODZ i lekarzami stażystami oraz do szpitali mogą być przekazywane drogą elektroniczną (na mail: a.mika@oilwaw.org.pl), przyjmowana będzie korespondencja dostarczana pocztą oraz przez kurierów pod nasz adres: ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa. Z powodu przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej, szkolenia OIL, które były zaplanowane na kwiecień, zostają odwołane.
 • Staż podyplomowy – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: stażyści mogą przesłać drogą mailową: staz@oilwaw.org.pl skan karty stażu podyplomowego lekarza/ lekarza dentysty oraz wypełniony arkusz Excel do sprawdzenia poprawności wypełnionych informacji. Po weryfikacji drogą elektroniczną lekarz osobiście dostarcza do izby do 14 kwietnia komplet dokumentów do PWZ (w przypadku zmiany ustaleń, będziemy informować, warto obserwować nas @oilwarszawa na Facebooku, Twitterze i Instagramie); 22 542 83 32
 • Prawo Wykonywania Zawodu – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: lekarze, lekarze dentyści proszeni są o kontakt drogą mailową: p.rejestracja@oilwaw.org.pl lub telefoniczną 22 54 28 316. Rekomenduje się składanie dokumentów drogą pocztową. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania znajdują się na stronie https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/procedury-i-formularze/. Wnioski dotyczące wydania zaświadczeń UE znajdują się pod adresem: https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/wyjazd-do-ue/
 • Praktyki – obsługa z pominięciem kontaktu osobistego: drogą elektroniczną poprzez system RPWDL – rpwdl.csioz.gov.pl (składanie wniosków, link z dokumentami do pobrania: https://izba-lekarska.pl/komisje/komisje-stale/praktyk-lekarskich/) oraz kontakt mailowy: praktyki@oilwaw.org.pl i telefoniczny 22 54 28 319
 • Rada Funduszu Samopomocy – wnioski o becikowe, zapomogi, pożyczki socjalne, pożyczki szkoleniowe i odprawy pośmiertne można składać mailowo pod adres: fundusz@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333 lub 795 560 297
 • Zespół ds. szczepień – informacje na temat refundacji szczepionek przeciwko meningokokom typu B można uzyskać telefonicznie: 22 54 28 333 lub 795 560 297; kontakt mailowy: szczepienia@oilwaw.org.pl
 • Komisja Kultury, Sportu i Turystyki – pytania dot. komisji (w szczególności kart sportowych dla lekarzy) można kierować pod adres e-mail: d.jarosz@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 333 lub 795 560 297
 • Komisja Współpracy z Zagranicą – pytania dot. komisji (w szczególności programu Stypendialnego OIL w Warszawie) można kierować pod adres e-mail: g.ciszewska@oilwaw.org.pl; kontakt telefoniczny: 22 54 28 390 lub 698 838 971
 • Okręgowy Sąd Lekarski – ogranicza rozprawy, o odwołaniach sąd informuje indywidualnie; kontakt tel.: 22 54 28 320, adres e-mail: kancelariaosl@oilwawa.org.pl
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – do minimum ograniczone zostają przesłuchania; kontakt tel.: 22 542 83 24/22, e-mail: oroz@oilwaw.org.pl
 • Komisja Bioetyczna – zastąpienie osobistego dostarczania dokumentów przesyłaniem drogą mailową i pocztową; e-mail: k.brama@oilwaw.org.pl, j.puchala@oilwaw.org.pl, nr tel.: 22 542 83 12
 • Prawnik dla lekarza – kancelaria pracuje zdalnie, udziela porad prawnych telefonicznie (728 988 518) oraz mailowo (prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl), w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, we wtorek-piątek w godz. 9-17.00; wyłączone zostają bezpośrednie spotkania z prawnikami w biurze.
 • Rzecznik Praw Lekarza – bez spotkań bezpośrednich, od poniedziałku do piątku kontakt mailowy: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl, kontakt telefoniczny w poniedziałki w godz. 10.00-14.00, w czwartki w godz. 10.00-16.00: nr tel. RPL – 512 331 230, nr tel. działu prawnego RPL – 691 224 246
 • Delegatura Radomska – obsługa możliwa z pominięciem kontaktu osobistego; wszystkie formularze znajdują się na stronie internetowej (izba-lekarska.pl), przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej pod adres radom@oilwaw.org.pl lub pocztą; kontakt telefoniczny: 48 331 36 62. Odwołane zostają wszystkie najbliższe spotkania i szkolenia w delegaturze (szkolenia planowane 18 i 21 marca, spotkanie świąteczne Komisji Emerytów w dniu 07 kwietnia).

Dotychczasowe decyzje o zmianach względem najbliższych wydarzeń:

– 25-26 marca – szkolenie „Szczepienia ochronne dla lekarzy” – przesunięcie na 21 maja

– 28 marca – konferencja „Ból i cierpienie” – odwołana

– 28 marca – konferencja „Polki w medycynie” – przełożona na 17 października

– 6 kwietnia – wielkanocne spotkanie lekarzy seniorów – odwołane

Na posiedzeniu 11 marca Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej przyjęło apel skierowany do władz centralnych, dotyczący środków ochrony osobistej:

W związku z napływającymi do naszej Izby sygnałami dotyczącymi dramatycznych niedoborów środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia, wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, apelujemy do centralnych władz publicznych o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu uzupełnienie braków, przede wszystkim w zakresie jednorazowych masek chirurgicznych, fartuchów/kombinezonów, rękawic ochronnych i testów diagnostycznych spełniających standardy opisane w instrukcji Światowej Organizacji Zdrowia. 

Mając świadomość ram prawnych, ograniczających działania samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, wynikających z zapisów ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i jednocześnie postrzegając izbę lekarską, jako kanał ułatwiający komunikację pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a lekarzami, deklarujemy nasze wsparcie w organizacji dystrybucji uzyskanych materiałów.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie