2 lipca 2019

Program „Szczepienia w OIL WAW”

Rada Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, działając z inicjatywy Komisji Młodych Lekarzy i Zespołu ds. szczepień, dostrzegając znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia oraz popierając system szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym, postanowiła uruchomić program wsparcia szczepień przeciwko meningokokom typu B dla dzieci członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

O refundację kosztów szczepień dzieci w ramach programu mogą ubiegać się rodzice lekarze i lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Refundacją mogą być objęte dzieci, które zakończyły proces szczepienia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki i aktualnym kalendarzem szczepień. Wnioski o refundację mogą być składane nie później niż 3 miesiące po zakończeniu szczepień. Zespół ds. szczepień weryfikuje wnioski co kwartał, a refundację przyznaje ORL w Warszawie na pierwszym posiedzeniu po spotkaniu Zespołu.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku (tj. 29 lipca 2019 r.) uruchamiamy zapisy na listę rezerwową w programie szczepień. Prosimy mieć na uwadze fakt, że w takiej sytuacji, warunkiem przyznania refundacji jest nie tylko spełnienie kryteriów wynikających z regulaminu dot. przyznania refundacji, ale i decyzja Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

W razie jakichkolwiek pytań dot. programu szczepień prosimy o kontakt mailowy na adres: szczepienia@oilwaw.org.pl.

Osoba odpowiedzialna: Daniel Jarosz (22 54 28 333).

Ilość złożonych wniosków: 136

Formularz rejestracji w programie „Szczepienia w OIL WAW”

Imię dziecka:
Nazwisko:
PWZ Rodzica:
E-mail:
Telefon:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia „Szczepienia w OIL WAW”.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się (w ciągu 24 godzin) przesłać wymagane skany/zdjęcia załączników i wniosku (do pobrania poniżej) na adres e-mail szczepienia@oilwaw.org.pl.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 26.07.2019; KJ

Tagi: , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie