11 września 2019

Szczepienia przeciwko grypie (edycja II)

Już po raz drugi Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w ramach akcji „Szczepimy – chronimy” przeprowadzi bezpłatne szczepienia dla lekarzy i lekarzy dentystów. W ubiegłym roku szczepiliśmy lekarzy tylko przeciwko grypie, w tym – również przeciwko odrze (oddzielny formularz zapisu wkrótce na WWW). Szczepienia odbędą się na terenie izby, zapisy przyjmujemy wyłącznie przez naszą stronę internetową. Zapisy dla farmaceutów będą prowadzone przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie.

Akcja szczepień zostanie przeprowadzona we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie, honorowy patronat objął Główny Inspektorat Sanitarny.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Zespołu ds. szczepień:

d.jarosz@oilwaw.org.pl, 22 54-28-333

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:
Termin

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia „Szczepienia przeciwko grypie”. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na stronie https://izba-lekarska.pl/ oraz w mediach społecznościowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
Oświadczam, iż w przypadku rezygnacji z udziału w szczepieniu, mam obowiązek najpóźniej na jeden dzień przed datą szczepienia poinformować w formie mailowej (na adres e-mail: d.jarosz@oilwaw.org.pl) Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie o tym fakcie. Jednocześnie, w przypadku braku zawiadomienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o rezygnacji z udziału w szczepieniu, zobowiązuję się zwrócić koszt szczepienia poniesiony przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

 

Tagi: , , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie