12 lutego 2020

Dołącz do Grupy Balinta

Lekarze regularnie uczestniczący w grupach Balinta potrafią skuteczniej radzić sobie w sytuacjach stresowych, lepiej radzą sobie z zagrożeniami zawodowymi i trafniej rozpoznają emocje własne i pacjenta, dlatego zapraszamy do udziału w grupowym treningu balintowskim mającym zastosowanie m.in. w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

W codziennej pracy lekarz spotyka się z sytuacjami wymagającymi dużej odporności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Towarzyszenie cierpiącemu człowiekowi, często o innym od naszego sposobie widzenia świata, innej konstrukcji psychicznej i odmiennym sposobie komunikowania się, czy wreszcie różnym systemie wartości, wymaga uważnego wsłuchiwania się w wysyłane przez niego komunikaty.

Grupy Balinta łączą w sobie elementy superwizji oraz pracy z własną emocjonalnością, co pozwala na bardziej kompleksowy rozwój. Ponadto nabyte w trakcie sesji umiejętności pozwalają na pracę w mniejszym stresie i przyczyniają się do wzrostu satysfakcji zawodowej. Istotą grup Balinta jest stworzenie bezpiecznych warunków, gdzie w atmosferze nieoceniania i otwartości lekarze mogą przyjrzeć się swojej relacji z pacjentami. Nad pracą grupy czuwa zwykle para lider – kolider,  która moderuje pracę grupy, tworzy atmosferę sprzyjającą dzieleniu się trudnymi doświadczeniami oraz analizuje toczący się w grupie proces.

Od stycznia 2019 roku rozpoczęliśmy regularne, comiesięczne spotkania grupy Balinta. Zajęcia odbywają się w siedzibie Izby w godzinach 17.00-20.00. Grupy liczą od 5 do 12 osób.

Planowane terminy spotkań w nowej formule (każde spotkanie dotyka innego zagadnienia dla którego spróbujemy znaleźć rozwiązanie):

 • 11 lutego 2020 Koncepcja choroby pacjenta, koncepcja choroby lekarza – jedna rzeczywistość, różne perspektywy
 • 10 marca 2020 Gdy „wszystko zależy od Ciebie” – o powierzaniu się, bierności i nadmiernych oczekiwaniach
 • 7 kwietnia 2020 Budowanie zespołu – świadome używanie empatii
 • 12 maja 2020 Gdy coś pójdzie nie tak – jak rozmawiać i pozostać w kontakcie z pacjentem
 • 9 czerwca 2020 O trudnych uczuciach, które pomieszczamy w relacjach lekarz – pacjent

Spotkania prowadzą certyfikowani liderzy grup Balinta: dr hab. n. med. Joanna Pazik, lekarz i mgr Anna Rudecka, psychoterapeuta.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację:

Marcelina Matuszewska
m.matuszewska@oilwaw.org.pl
tel.: 22 54 28 380

Rejestracja na grupę na 10 marca:

 

Imię:
Nazwisko:
PWZ:
E-mail:
Telefon:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie moich danych osobowych osobom prowadzącym zajęcia na rzecz członków Grupy Balinta w celach związanych z organizacją wydarzenia.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail – iod@oilwaw.org.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wydarzenia.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty prowadzące wydarzenie.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

 

Tagi: , , , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie